Cover.spreadEen leven zonder de kerk zal er niet zijn. De kerk is niet als een menselijk project begonnen maar als een gave van God. Een gave die bestand is tegen slijtage, afbraak en vervlakking. Zelfs als er een stoflaag over de kerk ligt, zal het leven eronder nooit helemaal verstikken. Het wordt op een verborgen manier in stand gehouden door God zelf.

Dat houdt wel de uitdaging in om dat leven steeds weer op het spoor te komen. Om het stof van de kerk af te blazen of te laten blazen. Om die tintelende beelden over de kerk van het Nieuwe Testament weer te ontdekken en te beleven. Om “back to basics”, terug naar de kern, te gaan en weer te ontdekken waar het om gaat.

Tot zover dit citaat uit de PKN visienota Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg.

De werkgroep Geloof en Cultuur probeert de uitdaging aan te gaan. Het programma 2017-2018 biedt interessante aanknopingspunten. Voor het eerst dit seizoen werken we op bepaalde onderdelen samen met de VU-vereniging. Roelf Haan (hoogleraar economie VU) laat in november zijn licht schijnen over het thema Moderne economie en Calvijn. Cees Hertogh (hoogleraar ethiek in de zorg) zal in het voorjaar 2018 ingaan op de actuele vraag: Willen we leven aan de jaren toevoegen of jaren aan het leven?

Ds. Paas en ds. Schelling kijken op hun manier naar de kerk. Marianne Paas stelt de vraag: ‘Kerk in de marge…. Hoe erg is dat en wat vraagt het van de kerk?’ Joost Schelling bekijkt onder het motto ‘Kerkproeverij in drie gangen’ de stand van zaken in de Evangelische beweging, de Protestantse Kerk en de Rooms-katholieke Kerk.

De opening van het seizoen is op dinsdag 12 september 2017 in de Lutherse Kerk. Trouwcolumnist Stevo Akkerman gaat in op de problemen rond de marginalisering van de kerk en op de consequenties daarvan voor de individuele en maatschappelijke moraal.

Het programma biedt als vanouds een scala aan activiteiten: van samen zingen, praten en wandelen tot samen film kijken of op excursie gaan.

Wij hopen met dit programma opnieuw onze missie waar te maken: het faciliteren van ontmoeting, gesprek, verdieping en verrassing. Het is aan u/jullie te beoordelen of dit gelukt is. We merken het graag gedurende het komende seizoen.

Aart Sliedrecht,
voorzitter Werkgroep Geloof en Cultuur

 

 

Bij elke activiteit in dit boekje staat vermeld of aanmelding noodzakelijk, aanbevolen of niet nodig is. We willen u vragen om zich tijdig aan te melden voor die activiteiten waarbij we vermelden dat dit aanbevolen is. Daarvoor zijn twee redenen. In de eerste plaats kunnen we dan de juiste ruimte reserveren. Daarnaast is het belangrijk dat we u op de hoogte kunnen houden van wijzigingen van tijd en plaats en onverhoopte annuleringen. We vinden het heel vervelend als belangstellenden voor een dichte deur staan.

Voor excursies en activiteiten waarbij een maximum aantal deelnemers geldt, is snelle aanmelding een vereiste. Vaak kunt u dan informatie krijgen bij de organisatoren of anderen die de leiding van die activiteit hebben.

U kunt zich eenvoudig aanmelden. Kies in het hoofdmenu “Geloof en Cultuur” en vervolgens “aanmeldingsformulier”. Dan kunt u de gewenste activiteit aanvinken. Graag per deelnemer een aparte aanmelding.

Wanneer u zich hebt aangemeld via de website, krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging. Krijgt u die niet, neem dan via geloofencultuur@gmail.com contact op met Anneke van Bladeren. Dan kunt u vragen of uw aanmelding goed is overgekomen. Van Anneke krijgt u ook kort voordat de activiteit plaatsvindt via een mailbericht een herinnering toegestuurd.

Wie geen gebruik kan of wil maken van de digitale aanmelding kan zich telefonisch aanmelden bij Martha van de Pol (418357). Zij zorgt dan voor de verwerking van uw aanmelding.

De leden van de Werkgroep Geloof en Cultuur stellen het zeer op prijs als u ons en anderen deelgenoot maakt van uw ervaringen met de activiteiten. We nodigen u van harte uit om dat te doen in de vorm van een verslag(je) of door foto’s op de website te plaatsen.

 

 

Onze websites www.lutherswoerden.nl   , www.hervormdwoerden.nl,   www.kerkklanken.nl en www.kerkpleinwoerden.nl bieden veel informatie over het kerkelijk leven in Woerden en omstreken. De website www.kerkpleinwoerden.nl is ook het adres van de Werkgroep Geloof en Cultuur waar u zich kunt aanmelden voor activiteiten. Deze website geeft altijd de laatste stand van zaken aan wat het jaarprogramma van de werkgroep betreft. Daarnaast is er nog een bron van informatie over het kerkelijk leven in Nederland en het maatschappelijk functioneren van de PKN, namelijk www.pkn.nl.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com